10.Sınıf | Liderler Okulu Genel Merkezi

10.Sınıf


Üniversite sınavlarında yüksek başarı yakalamanın yolu 9-10.sınıfta planlı ve programlı çalışmaktan geçer. Bu nedenle 9.sınıftan itibaren başladığımız üniversite hazırlık programlarımız 10.sınıfta da devam etmektedir.

10.sınıf öğrencilerimiz için öncelikli düşüncemiz doğru alan seçimine yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda rehberlik servisimiz tarafından rehberlik envanterleri uygulanır. Envanter sonuçları okul rehber öğretmeni, sınıf danışman öğretmeniyle birlikte her öğrenci için ayrı ayrı değerlendirilerek yapılır. Bu değerlendirme aşamasında amacımız velilerimiz ile koordineli hareket ederek en doğru alan seçimini yapmaktır.

 • Liderler Okullarında üniversite hazırlık çalışmaları 10.sınıfta da devam eder.
 • Eğitim öğretim yılı boyunca branş derslerinin bir kısmı üniversite hazırlık dersleri olarak düzenlenir.
 • Öğrenciler 10. sınıfa başlamadan iki hafta önce hazırlık eğitimine başlar.
 • Öğrencilere Akademik Gelişim İzleme Sınavı (AGİS) yapılır.
 • Öğrencilere üniversite tanıtımları yapılır. Bunun için üniversite temsilcileri kuruma davet edilir ya da ilgili üniversiteler ziyaret edilir.
 • Öğrenciler Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde kendileri için düzenlenen eğitimlere katılır. 
 • Türkiye geneli deneme sınavları yapılarak öğrencilerin genel başarıları gözlemlenir.
 • YKS sınav sistemi ile ilgili olarak öğrenci ve velilere bilgilendirme seminerleri yapılır.
 • Danışman öğretmen ve rehber öğretmen tarafından belirli aralıklarla akşam aramaları yapılarak öğrenciler kontrol edilir.
 • Okullar açıldığında öğrencilere kaynak kitapları verilir, bunların kullanılma durumu branş öğretmenleri ve okul yönetimi tarafından kontrol edilir.
 • Günlük ders saati bittikten sonra öğrencilere anlamadıkları konular ve çözemedikleri sorular ile ilgili olarak bire bir etüt çalışması yapılır.
 • Öğrenciler yıl içerisinde düzenlenen Bilim Kampları ile bilimsel çalışma süreci konusunda becerilerini geliştirir.
 • Motivasyonlarını artırmak ve meslek seçimlerini doğru yapmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme seminerleri ve etkinlikler yapılır.
 • Geleceğin dünyasının ihtiyacı doğrultusunda farklı disiplinlerde eğitim almış olarak yetişmeleri için dersler ve disiplinler arası bağlar kurulur, eğitimler bu bağlamda düzenlenir.