Atıktan Sanata Atölyesi | Liderler Okulu Genel Merkezi

Atıktan Sanata Atölyesi


atıktansanata

Atölyenin Amacı: Atölye çalışmasında konuya ilgili öğrencilere; atık malzemelerin değerlendirilmesi, ana ve ara renklerin öğrenilmesi ile renk uyumu ve kompozisyon çalışması yapılması hedeflenmektedir.

Atölye Çalışmasının İçeriği: Atölyede mono baskı tekniği kullanılacaktır. Bu çalışmanın yanı sıra atık malzemelerden resim yapma çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışmaların sonucunda ortaya çıkan eserler sergilenecektir.


X