Anaokulu Koordinatörlüğü | İstanbul Bakırköy Liderler Anakokulu

Anaokulu Koordinatörlüğü


01

Eğitim Kurumlarının standartlara uygun açılması, açılan kurumlardaki standartların korunması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütür.

03

Eğitim Kurumlarında gerçekleştirilecek ortak çalışmaların planlanması, bu çalışmaların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütür.

02

Okul öncesi eğitim konusundaki Yasal, idari ve bilimsel gelişmeleri takip eder, tüm eğitim kurumlarını bu konularda bilgilendirir.