Lise | İstanbul Bakırköy Liderler Anakokulu

Lise


004

Liderler Okullarında Lise öncesi kademelerde, öğrencilerin bireysel özellikleri ve yetenekleri etkili izleme ve rehberlik çalışmalarıyla belirlenir, keşfedilir.
.

001

Lise döneminde uygulanan programlar, öğrencilerin kendisini, yaşadığı bölgeyi, ülkeyi, dünyayı ve çağı tanımasında ve ufkunu geliştirmesinde yardımcı olur.
.

006

Lise kademesi, öğrencinin bireysel özelliklerinin ve yeteneklerinin geliştirildiği, parlatıldığı dönem olarak görülür.

005

Öğrenciler farklı kültürleri, deneyimleri, ülkeleri, sanatı, bilimsel çalışmaları ve yaşam tarzlarını tanıyarak, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenir.

003

Öğrenciler bireysel özelliklerinden ve yeteneklerinden yola çıkarak geleceklerine ilişkin adımları lise döneminde atmaya başlarlar.
.