Danışman Öğretmen | Liderler Okulu Genel Merkezi

Danışman Öğretmen


Liderler Okullarında danışman öğretmenlik sistemi uygulanır. Danışman öğretmenler:

1.Öğrencinin durum ve davranışlarını deneme ve okul sınav sonuçlarını takip eder.

2.Her öğrenci için öğrenci tanıma formlarını doldurur, öğrenci hakkındaki görüşlerini K12 Sisteminde kaydını tutar.

3.Öğrencileriyle birebir görüşme yapar, eğitim ve öğretime dair sıkıntılarında çözüm ortağı olur.

4.Belirli aralıklarla akşam aramaları yaparak öğrenci hakkında velisi ile bilgi alışverişinde bulunur.

5.Öğrencilere ders çalışma planı hazırlanmasında rehber öğretmene yardımcı olur.

6.Çalışma planının uygulanmasını takip eder ve takip sonucunun ilgili yerlerle ( veli, ders öğretmeni, kurum müdürü ve rehber öğretmen) paylaşılmasını sağlar.

7.Kurum içinde yapılan sınav sonuçlarını rehberlik biriminden alır, sorumlu olduğu öğrencilerinin sınav sonuç takibini yapar, başarısız olan öğrencilere etüt ayarlanmasında yardımcı olur ve bu sonuçları veli görüşmelerinde kullanmak üzere arşivler.

8.Öğrencilere kitap listesini hazırlayarak, kitap okuma alışkanlığını kazandırır.

9.Öğrenci ve veli görüşme formları eksiksiz bir biçimde ve dönem içi çalışmalarımızda yardımcı olacak nitelikte doldurulur.

10.Danışman öğretmene ayrılan danışman öğretmenlik saatlerinde veliyle birebir görüşmeler düzenleyip öğrencinin sınav karnelerini analiz ederek öğrencinin durumunu ve sorunları için alınan önlemleri veliye bildirir.

11.Öğrenci motivasyonunu artırabilmek için öğrenciyle birebir görüşme yapar.

12.Danışman öğretmen öğrencisinin devamsızlık durumuna dair bilgileri rehberlik servisinden temin edip analiz ederek veli ve öğrenciyle gerekli görüşmeleri yapar.