Eğitim Programlarımız | Liderler Okulu Genel Merkezi

Eğitim Programlarımız


Okulumuzda çocuklarımızın gelişim özellikleri dikkate alınarak ,gelişen çağa uygun karma eğitim programı uygulanır.

High-Scope (Aktif Öğrenme)

003

‘Yaşayarak öğrenme ‘olarak tanınan aktif öğrenme ;çocukların ,deneyimleriniyorumlayarak yeni fikirler ve anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme şeklidir .

Scamper (Farklı Düşünme)

001

Farklı düşünme etkinlikleridir .Farklı düşünme ,hayal kurma,yaratıcı düşünmesezgilerini kullanarak ürünler” ortaya koyma becerilerini geliştirir.

Gems (Matematik-Fen&Doğa)

002

Etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kalitali ve esnek programdır.

Reggio Emilia (Proje tabanlı eğitim)

004

Reggio Emilia yaklaşımı çocuğu aktif kılan ,bildiklerinden yola çıkarak yeni bilgilerle farklı bakış açılarının kazandırıldığı eğitimsel çalışmalardır


X