Eğlen Bilim Atölyesi | Liderler Okulu Genel Merkezi

Eğlen Bilim Atölyesi


eglencelibilim

Atölyenin Amacı: Bilim, soru sormak, ardından cevaplar ve açıklamalar bulmak için araştırma yapmakla ilgilidir. Eğlen bilim atölyesinde öğrencileri soru sormaya teşvik ederek, onlara bilimsel sürecin ilk adımını tanıtmak amaçlanır.

Atölye Çalışmasının İçeriği: Eğlen bilim atölyesinde öğrenciler, fen bilimleri alanında birbirinden ilginç bilimsel projeler, deneyler ve etkinlikler yaparak hem eğlenir hem de öğrenirler. Aynı zamanda bilimsel olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yapma becerisi kazanırlar.


X