İlkokul | Liderler Okulu Genel Merkezi

İlkokul


1

Liderler Okullarında ilkokul kademesi bireysel yeteneğin ortaya çıkarıldığı, öğrencilerin farklı yeteneklerinin desteklendiği bir dönemdir.

2-350x350

İlkokul kademesinde sınıf öğretmenliklerinde uzmanlaşmaya gidilir. Her sınıfın öğretmeni sonraki yılda da aynı seviyede görev alır.

1-350x350

Böylece aynı yaş grubundaki öğrencilerle çalışma konusunda kendisini geliştirir. Çalışmalarını profesyonel biçimde hazırlar ve yine geliştirme imkanı bulur.


X