Kurgu Masal Atölyesi | Liderler Okulu Genel Merkezi

Kurgu Masal Atölyesi


masal

Atölyenin Amacı: Atölye çalışması içerisinde öğrencilerin; kurgu ve kurmaca, masal ve masalın tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmaları, kurgularda karakter ve olay şeması çizebilmeleri, masal türlerini öğrenmelerini ve masalların anafikirlerini bulmaları, son olarak ta kendi masal kurgularını yazabilmeleri hedeflenmiştir.

Atölye Çalışmasının İçeriği: Kurgu masal atölyesi, öğrencinin sözel-dilsel becerilerini aktif olarak kullandığı bir uygulama ortamıdır. Dinleme, yorum becerisi, anlatma ve yazma temelli etkinliklerden oluşur. Öğrencinin hayal dünyasını zenginleştiren çalışmaları içerir. Aynı zamanda grup içi iletişim, empati ve sinerji becerilerini de zenginleştirir.

.


X