Lise Koordinatörlüğü | Liderler Okulu Genel Merkezi

Lise Koordinatörlüğü


04

Ortaöğretim kurumu olarak açılan, açılacak eğitim kurumlarının standartlara uygun açılması, açılan kurumlardaki standartların korunması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütür.

02

Eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek ortak çalışmaların planlanması, bu çalışmaların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütür.

03

Ortaöğretim konusundaki yasal, idari ve bilimsel gelişmeleri takip eder, tüm eğitim kurumlarını bu konularda bilgilendirir.


X