Lise | Liderler Okulu Genel Merkezi

Lise


Liderler Okullarında Lise öncesi kademelerde, öğrencilerin bireysel özellikleri ve yetenekleri etkili izleme ve rehberlik çalışmalarıyla belirlenir, keşfedilir.

Lise döneminde uygulanan programlar, öğrencilerin kendisini, yaşadığı bölgeyi, ülkeyi, dünyayı ve çağı tanımasında ve ufkunu geliştirmesinde yardımcı olur.

Lise kademesi, öğrencinin bireysel özelliklerinin ve yeteneklerinin geliştirildiği, parlatıldığı dönem olarak görülür.

Öğrenciler farklı kültürleri, deneyimleri, ülkeleri, sanatı, bilimsel çalışmaları ve yaşam tarzlarını tanıyarak, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenir.

Öğrenciler bireysel özelliklerinden ve yeteneklerinden yola çıkarak geleceklerine ilişkin adımları lise döneminde atmaya başlarlar.

Üniversitelerle yapılan işbirliği ile Lise döneminde  üniversite deneyimini yaşayan öğrenciler hayallerini gerçeğe dönüştürür.


X