Ortaokul Koordinatörlüğü | Liderler Okulu Genel Merkezi

Ortaokul Koordinatörlüğü


05

Liderler Okullarında ortaokulların standartlara uygun açılması, açılan kurumlardaki standartların korunması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütür.

02

Eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek ortak çalışmaların planlanması, bu çalışmaların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütür.

.

03

Temel eğitim konusundaki yasal, idari ve bilimsel gelişmeleri takip eder, tüm eğitim kurumlarını bu konularda bilgilendirir.


X