Pandomim Atölyesi | Liderler Okulu Genel Merkezi

Pandomim Atölyesi


pandomimm

Atölyenin Amacı: Tiyatro sanatının bir parçası olarak Pandomim, aynı zamanda yaratıcı dramada kullanılan etkinlik türlerinden biridir. Genellikle bir masalı, bir öyküyü sadece bedensel devinimlerle iletme sanatı ya da aracı olan pandomimde jest ve hareketler konuşmadan önce gelir. Küçük çocuklar, istek ve duygularını, korkularını sözcüklerle ifade etmeyi öğrenmeden önce jestler ve hareketler ile bildirirler. Pandomim bu nedenle çocukların kendilerini ifade etmeyi öğrenmeleri için de çok verimlidir.

Atölye Çalışmasının İçeriği: Pandomimler genellikle öğretmen yönlendirmesi ile yapılır. Yönlendirme komutları değişik duygu durumlarını içerir. Bu pandomimler ısınma yapılabileceği gibi imge ve devinim oyunları içinde de yer alabilmektedir. Bu atölye ile çocukların hayal dünyasının beslenmesi, desteklenmesi hedeflenmektedir.


X