Projeler Koordinatörlüğü | Liderler Okulu Genel Merkezi

Projeler Koordinatörlüğü


07

Eğitim Kurumlarının ulusal ve diğer dış kaynaklı hibe ve kredilerden yararlanmaya yönelik olarak kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği içerisinde proje hazırlamalarına danışmanlık etmek ve ilgili fonlara başvurmalarını sağlamak,

08

Kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların projelerine teknik ve idari destek sağlayarak gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı yapmak,

09

Kalkınma Ajansı, Tarım Bakanlığı ve AB projeleri için eğitim, teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamak.

10

AB ve diğer fon kaynakları ile ilgili programları takip etmek, proje teklif çağrılarına ilişkin duyuruları yerel basın yayın organları ile paylaşmak

011

AB projeleri için, proje sahibi kurumun talep etmesi halinde, niyet mektubu, iştirakçi mektubu ve ortaklık taahhütnameleri gibi gerekli bilgi, belge ve dokümanları temin etmeleri noktasında destek olmak,

012

Proje fikirleri geliştirilmesi ve bir proje fikri bankası oluşturulmasını sağlamak,

013

Yürütülmüş ve yürütülmekte olan projelerle bir proje havuzu oluşturmak,


X