Rehberlik Koordinatörlüğü | Liderler Okulu Genel Merkezi

Rehberlik Koordinatörlüğü


018

Okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından tüm okulların yararlanmasını sağlar.

019

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarını koordine eder.

017

Okullarda ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlenmesini takip eder.

016

Rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir raporu hazırlar.

015

Ailelere yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlar, yürütür ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

014

Meslek seçimi, sınav kaygısı, ders çalışma ve geleceklerini planlama vs. konularında ortak eğitimler planlar.


X