Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü | Liderler Okulu Genel Merkezi

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü


020

Liderler Okullarının uluslararası ortakları ile arasındaki işbirliğini destekler, organize ve koordine eder.

021

Okulların uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin, dokumanın hazırlanmasına katkıda bulunur.

022

Uluslararası ilişkiler alanına giren konularda okullar arasında içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında destek sağlar.


X